Programok

CSIVIT

(CSUPA IZOM, VIDÁMSÁG, TORNA)
6-12 évesek játékos tornavetélkedője

CSIVIT és TORNÁZNI ÖRÖM! versenyek.

 

 

 

1. A verseny célja:

 • általános iskolai tanulók mozgásos programjának szélesítése,
 • olyan vetélkedőformák elterjesztése, mely lehetővé teszi a tanulók nagy tömegeinek részvételét,
 • követelmények a testnevelés tananyagára épülnek, azok alkalmazására kerül sor a gyerekek számára érdekes vetélkedők formájában,
 • tömeges részvétel esetén a torna fejlesztő hatása széles körben érvényesülhet, segíti a mindennapos testnevelés hatékonyságát,
 • közvetve segíti a sportági kiválasztás bázisát.

 

2. A versenyek ideje:

 • 2017 –2018.november – február - iskolai háziversenyek.
 • 2018. március-április kerületi és területi versenyek
 • 2018. május 30-31. CSIVIT döntő Margitsziget Palatínus Strand

 

3. Gyakorlati követelmények:

 • Együttes szabadgyakorlat
 • Három cigánykerék
 • Szekrényugrás (gyertya ugrás)
 • Kötélmászás.
 • Kötélhúzás.
CSIVIT és TORNÁZNI ÖRÖM! versenyek.
 
 
Csupa Itzom,Vidámság és Torna ( CSIVIT )
6-12 évesek játékos tornavetélkedői
A Budapesti Torna Szövetség CSIVIT elnevezéssel játékos
tornavetélkedöket rendez.
1.A verseny célja
- Általános iskolai tanulók mozgásos programjának szélesítése,
- olyan vetélkedőformák elterjesztése,mely lehetővé teszi a
a tanulók nagy tömegeinek részvételét,
- követelmények a testnevelés tananyagára épülnek,azok alkal-
mazására kerül sor a gyerekek számára érdekes vetélkedők
formájában,
- tömeges részvétel esetén a torna felesztő hatása széles körben
érvényesülhet,segíti a mindennapos testnevelés hatékonyságát,
- közvetve segíti a sportági kiválasztás bázisát.
2. A versenyek ideje.
2017 –2018.november – február - iskolai háziversenyek.
2018. március-április kerületi és területi versenyek
2018. május 30-31. CSIVIT döntő Margitsziget Palatínus Strand
 
GYAKORLATI KÖVETELMÁNYEK:
1.Együttes szabadgyakorlat
2.Három cigánykerék
3.Szekrényugrás (gyertya ugrás)
4.Kötélmászás.
5.Kötélhúzás.CSIVIT és TORNÁZNI ÖRÖM! versenyek.
 
 
Csupa Itzom,Vidámság és Torna ( CSIVIT )
6-12 évesek játékos tornavetélkedői
A Budapesti Torna Szövetség CSIVIT elnevezéssel játékos
tornavetélkedöket rendez.
1.A verseny célja
- Általános iskolai tanulók mozgásos programjának szélesítése,
- olyan vetélkedőformák elterjesztése,mely lehetővé teszi a
a tanulók nagy tömegeinek részvételét,
- követelmények a testnevelés tananyagára épülnek,azok alkal-
mazására kerül sor a gyerekek számára érdekes vetélkedők
formájában,
- tömeges részvétel esetén a torna felesztő hatása széles körben
érvényesülhet,segíti a mindennapos testnevelés hatékonyságát,
- közvetve segíti a sportági kiválasztás bázisát.
2. A versenyek ideje.
2017 –2018.november – február - iskolai háziversenyek.
2018. március-április kerületi és területi versenyek
2018. május 30-31. CSIVIT döntő Margitsziget Palatínus Strand
 
GYAKORLATI KÖVETELMÁNYEK:
1.Együttes szabadgyakorlat
2.Három cigánykerék
3.Szekrényugrás (gyertya ugrás)
4.Kötélmászás.
5.Kötélhúzás.

 

4. A verseny résztvevői:

Fiú-leány vegyes csapatok (a fiú-leány arány tetszőleges) három korosztályban:

 • 1-2. osztályosok,
 • 3-4. osztályosok,
 • 5-6. osztályosok.

(Nem a születési évet, hanem az osztályt kell figyelembe venni.)

Csapatlétszám: 16-18 fő (kötélmászás, cigánykerék és szekrényugrás 15 fő; kötélhúzás 16 fő éi szabadgyakorlat 15 fő).

A versenyeken egy iskola egy korosztályban több csapattal is részt vehet.

 

5. Eredményszámítás:

A zsűri mind az öt versenyszámban külön-külön rangsorolja a résztvevő csapatokat, ezeket í helyezési számokat kell összeadni, s győz az a csapat melynek a helyezési pontszámol összege a legkisebb.

 

6. Nevezés:

A városi, kerületi Diáksport Bizottságoknál. A magasabb szintű versenyekre nevezni nem kell, a: azon részt venni jogosultakat a rendező szervek értesítik.

 

7. Díjazás:

 • A díjazást a rendező szervezetek határozzák meg.
 • A döntő versenyeken a legeredményesebb iskolák díjazása:
 • A CSIVIT döntő versenye két napos. Mindkét napon külön verseny kerül megrendezésre. / versenyeken legeredményesebben szereplő 3-3 iskola a verseny „Vándor Serlegét" kapja (Három alkalommal egymás után elnyert vándordíj az iskola örökös tulajdonává válik)
 • A legeredményesebb iskolák versenyének feltétel: az iskolának mindhárom korcsoportbai versenyezni kell.
 • Eredmény megállapítása: mindhárom korcsoportban elért eredmények összesítése helyezés alapján történik.

 

 

Tornázni öröm

(Diáktorna vetélkedők általános és középiskolásoknak)

 

A „Tornázni Öröm" tornamozga­lom versenyein, korosztály megkötés nélkül minden tanuló részt vehet. Az érdeklődéstől és a teljesítőképes­ségtől függően választhatnak a tanu­lók az egyes versenyszámokban való részvételről. A választási lehetőség évről-évre bővült. Ma már a jel­vényszerző tornaverseny mellett, mi-nitrampolin-ugrás, zenés együttes gyakorlat, gúla-építés, mászó és füg-geszkedő versenyeken lehet részt venni.

A vetélkedő célja:

 • A tanulók szabadidő sportprogramjának szélesítése;
 • A diákok tömegeinek aktivizálása olyan versennyel, amelyre a felkészülés részben testnevelési órán történhet;
 • A torna fejlesztő hatásának az ifjúság egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, kiegészítése.
 • A diákolimpia tornaversenyeire való felkészülés segítése.
 
TORNAVERSENYEK
 
1 . Versenyek ideje:
 • 2014. szeptember-november                  iskolai háziversenyek
 • 2015. február, április                             kerületi versenyek
 
2. A verseny résztvevői:
Az iskolák V-VI. korcsoportos fiú és leány csapatai; csapatlétszám 6 fő. Egy iskola több csapattal részt vehet.
 
3. Versenyprogram és gyakorlatanyag:
 
"A" kategóriában 3 szeren, "B" kategóriában 2 szeren kell a tantervi anyagra épülő szabadon választol gyakorlatot bemutatni. A magasabb szintű tornaelemek bemutatásáért jutalompont jár.
 
 

MINITRAMPOLIN-UGRASOK VERSENYE

 

A minitrampolin (kis gumiasztal) használata rohamosan népszerűsö-dik, egyre több iskolában található meg ez az „ugrószer". A minitrampo-linról történő elugrás végrehajtási módja könnyen elsajátítható. A puha szivacsbálára érkezés, még rontott ugrás esetén sem sérülésveszélyes. Minden tanuló szívesen gyakorol, mivel még az egyszerű ugrások is rendkívül szórakoztatóak és örömet jelent számukra. A repülés élménye, a biztonságos leérkezés, nagy von­zerő a gyakorlásra.

A csoportos ugrás-bemutatók elsősorban a sportünnepélyek látvá­nyos nagysikerű műsorszáma. A ver­senyeken meghatározott követelmé­nyeket kell teljesíteni. Az általános és középiskolai tanulók, fiú, leány és vegyes csapatai versenyeznek egy­mással. Az egyéni versenyben már magas szintű ugrásformákat is be kell mutatni.

1. A verseny célja:

 • minitrampolin ugrások sokoldalú fejlesztő hatásának iskolai alkalmazása;
 • az iskolai sportünnepélyek, bemutatók műsorának gazdagítása látványos gyakorlattal;
 • hozzájárulni az ugrásgyakorlatok további népszerűsítéséhez
 
2. A verseny ideje:
 • 2014. november - december               felkészülési verseny Budapesten, a XIII. kerületi Katona József Szakközépiskolában
 • 2015. március, április, május              kerületi versenyek V-VI. kcs. Csapat és egyéni Budapest, XIII., Katona József Szki.
 • 2015. június 6. Budapest bajnokság:   Margitsziget, Palatínus Strand, 13 óra Országos döntő a Tornászgála keretében, Margitsziget, Palatínus Strandfürdő
3. A verseny résztvevői:
Az iskolák 8-12 fős csapatai korosztály megkötés nélkül: fiú, leány és vegyes csapatok. Egyén verseny meghívottak részére.
 
4. A verseny gyakorlatanyaga:
 
Csapatversenyben: Négy előírt és 1-2 szabadon-választott ugrás Előírt ugrások: függőleges repülés,
terpeszcsuka ugrás,tigrisbukfenc, szaltó előre.
A gyakorlatok végrehajthatók minitrampolinról, farugós ugródeszka vagy egymásra helyezett ke ugródeszkáról szivacsbálába érkezéssel.
Egyéni versenyben: Két szabadon-választott ugrás, és játékos vetélkedők.
 
5. Eredményszámítás, értékelés:
Csapatversenyben a zsűri a csapatokat összteljesítményük alapján rangsorolja. (A, B, C kategória)
Egyéni versenyben a BTSZ által sokszorosított kiadványban közreadott szabályzat szerint.
 
ZENES EGYÜTTES GYAKORLATOK

 

A sportünnepélyek egy másik nagysi­kerű műsorszáma az együttes gyakor­latok bemutatója. Ez lehet gimnasz­tika, aerobic, ritmikus gimnasztika stb. A csoportos bemutató-gyakorla­tokat zenekísérettel kell bemutatni. , Versenyeken, a gyakorlatok sokféle­sége miatt, több kategóriában hirdet­nek eredményt. A versenyek elbírálá­sánál fő szempont a látványos és szép együttes tevékenység, a zenével összhangban.

A bemutatócsoportok együttes gyakorlatot mutatnak be (gimnasztika, rg, aerobik, fitness stb. melyet a zsűri értékel. Csapatlétszám 4 főnél kevesebb nem lehet.

A legszínvonalasabb műsorokat bemutató csoportok meghívást kapnak a Palatínus Strandra, a Tornász Gálára, mely 2012. június 6-án lesz.
A díjazás bemutató gyakorlatonként történik.
 

 

JELVÉNYSZERZŐ TORNA­VERSENY

 

A jelvényszerző versenyrendszer a diákolimpián való részvételt készíti! elő. A verseny gyakorlati követeimé-, nye a tantervi tananyagból összeállí--tott gyakorlatok bemutatása. Maga­sabb szintű tornaelemek bemutatása-/ íért jutalompont jár. A felkészülés /főként testnevelési órán történik. A jfiúk és lányok részére rendezett csa-ípat és egyéni versenyeken két kategó­riában lehet versenyezni. Az „A" ka-ítegóriában 4 szeren, a „B" kategóriá­ján 3 szeren kell gyakorlatokat be­mutatni.

 

GÚLA - VERSENY

(társas gyakorlatok versenye)

 

A gúlatorna alapszinten könnyen el -sajátítható. A tantervben szerepl gimnasztikái és talajtorna statiku egyensúlyi elemei alkotják az egyl. mást segítő, emelő, tartó gúlát. Gya-f korolhatják kicsik és nagyok, sová­nyak és kevésbé soványak egyaránt. Hosszú idő után újra elindított gúla­versenyeken a tanulók örömmel és szívesen vesznek részt, még az olykor összedűlő gúla sem veszi el a kedvü­ket a gyakorlástól.

 

1. A verseny időpontja:

2015. június 6. Margitsziget, Palatínus Strand, 13 órai kezdés
 
2. A verseny résztvevői:
Közép- és általános iskolák 5-10 fős csapatai (egységek).
 
3. Gyakorlatanyag:
Minimálisan 3 szabadon választott társas-gyakorlatot (gúlát) kell bemutatni. A gyakorta megválasztásához felhasználható a BTSZ Sportakrobatikai Bizottsága által kiadott, rajzó: gyakorlatgyűjtemény.
 
 

TELMÁSZÓ VERSENY LÁNYOKNAK, FÜGGESZKEDŐVERSENY FIÚKNAK

 

Végül ejtsünk néhány szót, a legtöbb résztvevőt mozgósító, legnépszerűbb versenyről a középiskolás fiúk füg-geszkedő versenyéről. Mászókö minden iskolában megtalálható. A versenyen való részvétel különösebb felkészülést nem igényel, csupán rendszeres gyakorlást, erőfejlesztést. Talán ez is indokolja népszerűségét a résztvevők nagy számát.

Az iskolák csapatai kerületi, kör­zeti, és budapesti bajnokságon mér­hetik össze erejüket. A csapat és egyéni bajnokság győztesei kerületi, körzeti, budapesti bajnoki elismerő címet kapják. A versenyek mellett „vándor-függeszkedő" teljesítmény­versenyeket is rendezünk. Ezen a versenyen induló versenyzők különdíjazásban részesülnek. A 2002 ta­névben, a Budapesti Torna Fesztivál keretében, került megrendezésre az első középiskolai országos függeszkedő bajnokság. A versenyen 21 bu­dapesti csapat mellett 12 vidéki isko­la is szerepelt.

A leányok kötélmászó versenyé­nek megrendezése, a fiúk versenyével megegyező rendszerben történik, a résztvevők száma ma még „szeré­nyebb" a fiúk versenyének résztve­vőinél.

1. Versenysorozat célja:

Az V-VI. korcsoportos fiú és leány tanulók részére versenyzési lehetőség biztosítása, fizika teljesítőképességük növelésére.
 
2. Versenyek szervezője:
A megyei és a budapesti diáksport szervezetek, kerületi önkormányzatok sportot irányító szerve és a Budapesti Torna Szövetség.
 
3. Verseny helye, ideje:
A jelentkezésektől függően, városi, kerületi, megyei versenyekről az iskolák csapatai a terület döntőbe kerülnek.
 
4. A versenyek időpontjai:
Budapesti döntő: 2014. június 7. Margitsziget, Palatínus strand, 13 órai kezdés.
 
5. A verseny szabályai, értékelése:
 
Csapatverseny:
Indulás, állásból elugrással. Érkezés egy kézzel beütéssel a kötésen lévő (5 cm-es) jelzésig. A résztvevő csapatok 1-1 tagja versenyez egymással, a versenybíróság megállapítja a beérkezés: sorrendjét, majd ezután indulnak a csapatok következő tagjai. A csapatok 8 tagja helyezés pontszámának összeadásával állapítható meg a verseny végeredménye. Az a csapat győz, melynek a helyezési pontszámainak összege a legkisebb.
 
Egyéni verseny:
Indulás fiúk terpeszülésből, leányok állásból, (lábbal elrugaszkodás nélkül). Egyenkénti indulással, időméréssel. A legjobb időt elért tanuló a verseny győztese.
 
6. A verseny résztvevői:
Az iskolák V-VI. korcsoportos 8 fős fiú és leány csapatai melyeknek tagjai az iskola tanulói. Egy iskola több csapattal is indulhat.
 
7. Díjazás:
A rendező szervek határozzák meg.
 
8. Költségek:
Versenyeken a részvételi költségek csapatokat (iskolákat), a rendezési költségek a rendező szervet terhelik.